"Amb una bona actitud i ganes d'aprendre es pot arribar a desenvolupar qualsevol funció en una empresa"

-
JOVES: Coneix els centres de desenvolupament del programa Rescatadors de Talent

 Els responsables de Recursos Humans d' Enagas, Lidl, Melià Hotels International, Novartis i Suez han explicat als assistents el mètode de formació i promoció interna de cadascuna d'aquestes empreses i els programes específics dels Centres de Desenvolupament de Recursos Humans adreçats als joves.

La capacitat d'aprendre noves funcions, més enllà de la preparació de cadascú, la disposició a treballar en equip i a aportar al conjunt de l'organitzacoó, la movilitat laboral, l'actitud proactiva, el compromís i la mentalitat oberta són alguns dels valors que han destacat els experts en recursos humans com a elements clau a l'hora de trobar feina.