«No és el que tu fas, sinó el valor que en treus, del que tu fas.»

-
JOVES: Taller «Com trobar feina a l'era digital i viure feliç»

«En l’economia en general i en el mercat de treball en particular hi ha grans canvis en marxa: hi ha un canvi en la manera com es fa la selecció de personal i un canvi cultural en la gestió dels recursos humans; ara interessen les habilitats a nivell horitzontal més que no pas a nivell vertical; i també hi ha un impacte més gran de la tecnologia en els processos de producció i una nova manera de pensar sobre productivitat.»

«Si ens plantegem buscar feina a partir del nostre currículum ens adonarem que, en aquest nou entorn, el currículum és una eina passiva, desmotivadora. Les empreses reben milers de currículums cada dia. Com s’han de fixar en nosaltres? El llenguatge que es fa servir en un currículum no explica exactament ni qui som ni com treballem, i limita enormement el nostre potencial.»

«La cerca passiva de feina és una gran font d’atur! Necessitem canviar la manera com pensem en el mercat de treball i en la feina que estem buscant. Que no sapiguem veure el tipus de feina que busquem al mercat laboral no vol dir que no existeixi.»

«Això de classificar les persones per a una feina segons l’edat, l’educació o l’experiència ja no té gaire sentit, perquè totes les persones poden aportar molt si són capaces d’aprendre de la pròpia feina.»

«No hi ha cap qualificació o habilitat que ara mateix et pugui garantir un lloc de treball.»

«Com a societat, hem d’aconseguir invertir el flux del mercat de treball: si tradicionalment aquest mercat sempre ha estat dirigit per qui ofereix la feina, ara és l’oferta de treball (el treballador) el que ha de liderar el camí i ser proactiu a l’hora de buscar el seu “ocupador”.»

«Tot depèn del llenguatge i la capacitat de comunicació amb què sapiguem transmetre les nostres habilitats. Perseguir un somni no funciona per si sol; el que funciona és conèixer-se bé un mateix i saber transmetre-ho.»

«La millor agència de col·locació és la gent del nostre entorn, perquè pot transmetre un valor importantíssim de nosaltres a l’hora de trobar feina: la confiança.»

«La xarxa ens ha permès augmentar el nombre de contactes. Ara és hora de cuidar la qualitat d’aquests contactes i d’establir relacions de confiança.»

«També és molt important la reputació que tinguem a Internet. Tant és si som actius o passius: Internet sempre diu coses de nosaltres, i això cal tenir-ho en compte.»

«Quan aspirem a un lloc de treball, no només hem de ser capaços d’oferir la nostra formació, expertesa o experiència, sinó que també hem de facilitar alguns adjectius que descriguin el nostre estil de treball, proposar un pla d’acció concret o una solució, o parlar dels nostres valors o d’alguna fita aconseguida i del camí que hem fet per arribar-hi. Això és el que captarà l’atenció de l’organització on volem treballar.»

«El valor sou vosaltres, no el vostre currículum.»

«Hem passat de l’edat de l’esclavisme, on l’incentiu era el treball, a l’edat del treball incentivada per la producció, i posteriorment a l’edat del lloc de treball, on el motor era el consum, i ara ens trobem en plena transició de l’edat de l’activitat, en què l’incentiu és l’augment de l’estatus social. Com a societat hem d’intentar evolucionar cap a l’edat del treball centrada en la persona i en els objectius a llarg termini.»

«És la nostra manera de ser testimonis de la nostra presència en aquest planeta. Fer l’edat del treball de veritat també vol dir promoure un repartiment just dels recursos i una societat més oberta i reeixida.»

«No és el que tu fas, sinó el valor que en treus, del que tu fas.»

«La feina de qualitat crea més llocs de treball. La feina de mala qualitat destrueix llocs de treball. El treball és un procés social, no econòmic. És la vostra responsabilitat. La gent és la solució, no el problema!»