Informació general

Premis FPdGi, ZeroCO2

  • Premis FPdGi, ZeroCO2

La Fundació Ecología y Desarrollo col·labora amb la Fundació Princesa de Girona en el càlcul i compensació d'emissions de Gasos Efecte Hivernacle generats per la celebració dels Premis FPdGi.

Com es generen les emissions de CO2?

La part més important de les emissions generades com a conseqüència de la celebració dels Premis es deuen als desplaçaments dels ponents i assistents. D'altres fonts d'emissió de Gasos d'Efecte Hivernacle són el paper i els consums energètics per enllumenat i climatització dels espais on es realitzen els Premis, així com la utilització d'aparells elèctrics.

Com es calculen les emissions?

La metodologia de càlcul de ZeroCO2 s'ha desenvolupat a partir del “GHG Protocol”, basat en les “Directrius per a  l'el.laboració d'Inventaris Nacionals d'Emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle” del Panell Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC) de Nacions Unides.

Les emissions generades pels Premis FPdGi són calculades per la Fundació Ecología y Desarrollo, a partir de les dades proporcionades per l'organització.

A quins projectes es destinarà la compensació del CO2 emès?

Conservación de la Amazonía en Madre de Dios en Perú

CommuniTree-Reforestación comunitaria en Nicaragua